மனிதநேயம் ஆதரவற்றோர் காப்பகம்

Manithaneyam Orphanage Home

Theni, Theni District, TamilNadu, India.

CONTACT US


Manithaneyam Orphanage Home

M. PAUL PANDIAN
Founder & Managin Trustee,
H.O: Dr. Lokiya Street,
Samatharmapuram, THENI.
B.O: Thiruchendur,
Kodangipatti, THENI.
Tamilnadu, India.

Email: [email protected]
Website: www.adharavatror.com
Facebook: Manithaneya Kappagam

Whatsapp : 94877 67391

Mobile : 98945 42400