மனிதநேயம் ஆதரவற்றோர் காப்பகம்

Manithaneyam Orphanage Home

Theni, Theni District, TamilNadu, India.

<br /> <b>Notice</b>: Undefined variable: title in <b>/home/u901104427/domains/adharavatror.com/public_html/contact_us.php</b> on line <b>54</b><br />

CONTACT USNotice: Undefined variable: errName in /home/u901104427/domains/adharavatror.com/public_html/contact_us.php on line 78


Notice: Undefined variable: errEmail in /home/u901104427/domains/adharavatror.com/public_html/contact_us.php on line 85


Notice: Undefined variable: errMessage in /home/u901104427/domains/adharavatror.com/public_html/contact_us.php on line 92


Notice: Undefined variable: errHuman in /home/u901104427/domains/adharavatror.com/public_html/contact_us.php on line 99


Notice: Undefined variable: result in /home/u901104427/domains/adharavatror.com/public_html/contact_us.php on line 109

Manithaneyam Orphanage Home

M. PAUL PANDIAN
Founder & Managin Trustee,
H.O: Dr. Lokiya Street,
Samatharmapuram, THENI.
B.O: Thiruchendur,
Kodangipatti, THENI.
Tamilnadu, India.

Email: [email protected]
Website: www.adharavatror.com
Facebook: Manithaneya Kappagam

Whatsapp : 94877 67391

Mobile : 98945 42400